Výrobci Sedlčany | další info

úvodní stránka | info Wikipedie

Vyhledávaní v tomto katalogu zajišťuje Google

Podmínky registrace v katalogu Sedlčany.výrobce.cz

- Čtěte prosím pozorně

- Úvodem

Katalog Sedlčany.výrobce.cz  je katalogem sdružujícím výrobce Sedlčan a Sedlčanska. Katalog Sedlčany.výrobce s webovou adresou http://sedlcany.vyrobce.cz (dále jen katalog) umožňuje výrobcům Sedlčanska (dále jen uživatelům) vložit, editovat, mazat údaje o svých činnostech v podobě vzorové prezentace katalogu. To vše zdarma. Návštěvníkům i uživatelům pak umožňuje vyhledávání v databázi výrobců, doporučení výrobců a užívání jiných odkazů katalogu.

- Provozovatel

a) Provozovatel katalogu komunikuje s uživatelem prostřednictvím administrátorů na e-mailové adrese sedlcany.vyrobce@email.cz.
b) Provozovatel si vyhrazuje právo:
*Vhodně upravovat uživatelem vložené informace s výjimkou konkrétních,  osobních nebo firemních údajů. (Pro lepší optimalizaci pro vyhledávače).
* Měnit kategorie (zařazení) prezentací. (S přihlédnutím k doporučení uživatele).
* Smazat jakoukoli prezentaci porušující platné zákony ČR. Smazat jakoukoli prezentaci narušující dobré jméno katalogu. Smazat jakoukoli prezentaci jejíž uživatel  se jakýmkoli způsobem pokusí či naruší chod katalogu.
* V případě změny zákonů nebo při ohrožení chodu katalogu změnit tato registrační pravidla. (Na což upozorní uživatele emailovou zprávou).
* Z veřejných registrů, webů či jinými technickými prostředky zjišťovat platnost uživatelem zadaných informací. (Ke korektnímu chodu katalogu).
* Ponechat si dostatečně dlouhý čas na výrobu prezentace.
* Odmítnout uživateli registraci či pověření výrobou. 
b) Provozovatel nenese odpovědnost za:
* Nahodilou nefunkčnost , nedostupnost či editační chybu katalogu.
* Nelegální, neoprávněné či nevhodné používání katalogu.
* Komukoli za případný ušlý zisk způsobený zařazením, vyřazením nebo přeřazením v katalogu.
* Za uživatelem vložené, editované informace nebo odkazy.
* Za případné neoprávněné vložení fotografií či logotypů na které uživatel nemá potřebná práva a svolení.
* Za případné neoprávněné vložení informací o výrobci uživatelem, který k tomu nemá potřebná oprávnění.
d) Uživatelem vložená data katalog neposkytne kromě  Policie ČR nebo orgánům státní správy dalším osobám. A budou užita pouze za účelem prezentace v katalogu a komunikace administrátorů s uživatelem.

- Uživatel

a) Za veškerý obsah prezentace v rámci katalogu je po všech stránkách plně odpovědný uživatel, který tuto prezentaci zřizuje. Tím není dotčeno právo katalogu na odstranění prezentace.
b) Odesláním registračního formuláře uživatel uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a č. 480/2004 Sb. souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů, které budou sloužit k  vytvoření prezentace v tomto katalogu a ke komunikaci mezi administrátory katalogu s uživatelem.
c) Uživatel bude katalog využívat:
*V souladu s platným právním řádem České Republiky a bez rozporu s Listinou základních práv a svobod.
* V souladu s platnými ustanovením registračních či doplňkových podmínek katalogu.
* V souladu s typografickou a grafickou úpravou vzorové prezentace.
d) Uživatel se před registrací nebo pověřením ujistí zda má všechna práva:
* K vložení firemních nebo osobních informací.
* K využití fotografií, obrázků nebo logotypů.
* K vložení odkazů na své partnery. 
d) Uživatel se seznamuje a souhlasí:
* Že editaci či smazání své prezentace může provést formulářem pro editaci nebo zasláním emailu se všemi potřebnými údaji.
* Že vyplněním registračního formuláře, nebo formuláře pověření výrobou jsou provozovateli odeslána data z vyplněného formuláře a dále aktuální ip adresa, datum a čas registrace.
* Že vyplněním registračního formuláře, nebo formuláře pro pověření výrobou souhlasí plně a bez výhrad s podmínkami nebo doplňkovými podmínkami katalogu. Zejména si nebude vynucovat žádné nároky související s výše uvedenými body provozovatele.

- Závěrem

Děkujeme Vám, že jste si pročetli podmínky katalogu. Naši administrátoři budou maximálně ochotni s Vámi jednat o jakýchkoli úpravách prezentace. V případě, že by však došlo k nezákonným, nevhodným  či narušujícím praktikám z Vaší strany budou nuceni odvolat se k výše uvedeným podmínkám.
<zpět

Doporučte nám výrobce:doporučte nám výrobce

Napište nám Vaše názory:
Pro zlepšení služeb katalogu jsou vítány Vaše připomínky, názory i náměty. K tomuto účelu jsme pro Vás vytvořili formulář, který naleznete zde.

radnice Sedlčany

Typ pro výrobce:
Pověřte nás sestavením prezentace z Vašeho webu. Jednoduše, rychleji. Formulář pro pověření naleznete zde

Další info:

Počet uživatelů katalogu.

Sedlčany.výrobce.cz

Výroba Sedlčany | Výrobce Sedlčany | databáze výrobců  Sedlčanska.
© 2009 Katalog firem sedlcany.vyrobce.cz  e-mail: sedlcany.vyrobce(@)email.cz
analyza>